AZT

AZT, z.s.

Asociace zrakových terapeutů je nezávislý profesní spolek odborníků

z oblasti teorie a praxe zrakové terapie s celorepublikovou působností.

Zrakový terapeut (klinický oftalmoped) je nelékařská zdravotnická profese, s odborností 905.

Působíme v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a školství.

 

Zdravotní výkony jsou ve smluvních podmínkách zdravotnických zařízeních hrazeny ze zdravotního pojištění.

Více informací o zrakovém terapeutovi a zrakové terapii naleznete zde.AZT, z.s.