AZT

Publikace

Publikační činnost členů AZT

JANKOVÁ, Jana a MORAVCOVÁ, Dagmar. Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením. Praha: Pasaparta, 2017. ISBN 978-80-88163-61-9.
MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých: jak efektivně využít slabý zrak. V Praze: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-949-8. 
MORAVCOVÁ, Dagmar. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. V Praze: Triton, 2004. ISBN 80-7254-476-4.
MORAVCOVÁ, MATOUŠKOVÁ. Rozvoj dovedností zrakového vnímání se SOP a kamerovou TV lupou. V Praze: Asociace zrakových terapeutů, 2011.
RŮŽIČKOVÁ, V. (2019). Spatial orientation of people with visual impairment. (p- 721-730). In European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. EPSBS. VOLUME LXXII - ICEEPSY 2019. E-ISSN: 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2019.11.81.
dostupné na: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICEEPSY2019F81.pdf 
RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K. Pohled na samostatný pohyb a prostorovou oreintaci osob se zrakovým postižením. Olomouc: VUP, 2017. ISBN 978-80-244-5273-9. DOI: 10.5507/pdf.17.24452739
RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K. (2020). Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením. Olomou: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5732-1
RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., KRAMOSILOVÁ, Z. 2016. Zrakový trénink a jeho podmíky. 1. vydání Olomouc: UP, 2016. 128 s. ISBN 978-80-244-5096-4.
VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R. (2020). Didaktika práce s TouchIt3D mapami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5789-5
VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R., BRUS, J., VOŽENÍLEK, V. (2020) Tyflomapy-Tyflografika-Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednitvím 3D audio-taktilních map. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5788-8.

Doporučená literatura:
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 3 do 5 let: jak krtek Barbora uviděl svět. 4. vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. V Brně: Edika, 2021. Dětská naučná edice (EDIKA). ISBN 978-80-266-1663-4. 
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 4 do 6 let: jak krtek Barbora našel censtu domů. 5. vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. V Brně: Edika, 2022. Dětská naučná edice (EDIKA). ISBN 978-80-266-1756-3.
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let: jak krtek Barbora pomohl objevit poklad. 5. vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. V Brně: Edika, 2022. Dětská naučná edice (EDIKA). ISBN 978-80-266-1749-5. 
MICHALOVÁ, Zdeňka. Pozornost: cvičení na posilování koncentrace pozornosti=Pozornosť: cvičenia na posilňovanie koncentrácie. 2.vyd., 1. česko-slovenské. Halíčkův Brod: Tobiáš, 2013. ISBN 978-80-7311-137-3.
MICHALOVÁ. Zdeňka. Shody a rozdíly: pracovní listy zaměřené na rozvoj: zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, rozlišování figury a pozadí, rozlišování figur, cvičení očnícch. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1998. ISBN 80-85808-60-9.