AZT

Zraková terapie

 

 

Máte obtíže s viděním?

 

Potřebujete funkční vyšetření zraku?

 

Hledáte kontakty na pracoviště ve vašem okolí? 

 

Chcete se dozvědět více o zrakové terapii?

 

Pak jsme tu právě pro vás! 

Zraková terapie

Co je zraková terapie

Je to soubor metod diagnostiky zrakových funkcí a zrakových dovedností a navazujících speciálních metod rozvoje zrakových funkcí a dovedností s cílem maximálního možného využití postiženého zraku s pomocí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a speciálních postupů a technik využití zraku. Zraková terapie umožňuje a usnadňuje dlouhodobý proces rozvoje a udržení zrakových možností pro získávání informací z okolí, pro komunikaci, výchovu a vzdělávání, pro sebeobsluhu, prostorovou orientaci a samostatný pohyb a pro zvládání běžných denních aktivit.

Kdo je zrakový terapeut

Zrakový terapeut je profese pracující ve zdravotnictví v České republice (dle platné novely vyhlášky 424/2004 a Zákona 96/2004, par. 23a,). Náplň práce tohoto specialisty je popisována jako diagnostická, léčebná, rehabilitační, preventivní a dispenzární péče v oboru zraková terapie. Je to osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogika se zaměřením na osoby se zrakovým postižením oftalmopedie nebo tyflopedie a s následným postgraduálním studiem Speciální pedagogiky se zaměřením na zrakovou terapii nebo Speciální pedagogiky se zaměřením na rozvoj zraku nebo s kvalifikačním kurzem Zrakový terapeut.

Funkční vyšetření zraku, zraková stimulace a zrakový výcvik

Zrakový terapeut vyšetřuje zrakové funkce jako jsou: zraková ostrost, kontrastní citlivost, barvocit, zorné pole a adaptace na světlo a tmu. Mapuje všechny složky vidění, zjišťuje stávající dovednosti využívat zrak v praxi. Dále provádí diagnostiku a rehabilitaci specifických poruch centrální zrakové percepce (CVI). Zajišťuje nácvik kompenzačních technik pro využití zbytků zraku za pomoci speciálních optických pomůcek; navrhuje úpravy prostředí.

Funkční vyšetření zraku

Zraková stimulace a zrakový výcvik